26-04-2021 Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Spørgetid før KB#2 - Meddelelser#3 - Årsregnskab 2020 for Hørsholm Kommune#4 - Anlægsopfølgning 1, 2021#5 - Anlægsregnskab for køb af Hørsholm Alle 4#6 - Anlægsregnskab for etablering af fleksible sale i Kulturhus Trommen#7 - Frigivelse af anlægsmidler til energirenovering i tidligere år#8 - KV 2021 flytning af afgivelse af brevstemmer til Trommen#9 - Novafos Holding A/S - Bemyndigelse i forhold til ordinær generalforsamling den 25. maj 2021#10 - Økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde#11 - Prognose for plejeboliger 2020-2030 viser mindsket behov for udbygning#12 - Hørsholm Kommunes akutfunktion#13 - Tids- og procesplan for ny daginstitution#14 - Pulje til indfasning af minimumsnormeringer 2021#15 - Godkendelse af kvalitetsrapport for folkeskolerne 2019/2020#16 - Ansøgning om etablering af privatinstitution (Skovbørnehaven Livet)#17 - Ændring af vedtægter for Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus#18 - Rådhushallen - retablering sportsgulv samt skybrudssikring#19 - Godkendelse af Hørsholms idrætspolitik#20 - Forberedelse af Beskæftigelsesplan 2022#21 - Ny spildevandsplan#22 - Lukkelisten forkastet af myndighederne#23 - Gebyr for anvisning af affald og jordflytning#24 - Frigivelse af midler til mindre anlægsarbejder på det grønne område i 2021#25 - Frigivelse af midler til blomstrende bybillede i Hørsholm 2021#26 - Frigivelse af anlægsmidler til belægningsarbejder i 2021#27 - Forsøg med biodiversitet- frigivelse af anlægsmidler#28 - Initiativretsforslag: 1 ikke 2 friplejehjem#29 - Initiativretsforslag: 1 eller 2 kommunale plejehjem bliver selvejende institutioner#30 - Initiativretsforslag: Pavillonløsning eller ombygning af Selmersvej 23 for at nedbringe ventetid til plejebolig#31 - Initiativretsforslag: Opbakning til hospice i nærområdet

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 24. april 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i januar.

Denne video er set i alt: 99
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 9
Det seneste år: 99
There is no video in the channel yet. There is no video yet.