28-06-21 – Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#2 - Meddelelser#22 - Orientering om Strukturplan Fælles Renseanlæg Øresund#32 - Initiativretsforslag: Behandling af Strukturplan Fælles Renseanlæg Øresundrensningsanlæg#1 - Spørgetid før KB#3 - Anlægsopfølgning 2, 2021#4 - Driftsopfølgning 2, 2021#5 - Opfølgning 1 på budgetaftale 2021#6 - Revisionsberetning 2020#7 - Møllevænget: godkendelse af skema C#8 - Ændring af styrelsesvedtægtens bestemmelse om vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer#9 - Borgerrådgiver - ansøgning til Bolig- og Planstyrelsen om støtte fra borgerrådgiverpuljen#10 - Frigivelse af anlægmidler til Energirenovering af de kommunale bygninger samt udskiftning af armaturer#11 - Indførelse af borgerforslag#12 - Forslag til høringssvar til Fredensborg Kommune#13 - 0-6 års prognose 2021#14 - Godkendelse af opdaterede visitationskriterier for tildeling af plejeboliger#15 - Vedtagelse af forslag til Lokalplan 182 - Friplejeboliger Ved klædebo og Kokkedalsvej#16 - Vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2021 - 2033#17 - Rungsted Golfklub – indtægtsbevilling for salg af vejareal#18 - Revideret affaldsbudget og nye takster for 2. rate#19 - Regulativ for jordflytning og områdeklassificering#20 - Projektstatus for ombygning af P-plads på Stadionalle, samt frigivelse af anlægsmidler#21 - Orientering om tilbagebetaling af byggesagsgebyr#23 - Orientering om anlæg af sandfodring ved Rungsted Strandvej#24 - Frigivelse af midler til Ladestanderstrategi#25 - Frigivelse af midler til analyse af alternativer til naturgasfyr for række/klyngehuse#26 - Frigivelse af anlægsmidler til vejafvanding i 2021#27 - Evaluering af ejeraftale for NOVAFOS#28 - CO2-handlingsplan#29 - Betalingsvedtægt for spildevand#30 - Initiativretsforslag: Bestyrelser på kommunale plejehjem#31 - Initiativretsforslag: Sociale klausuler i indkøbskontrakter#35 - Spørgetid efter KB

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 28. juni 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 137
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 4
There is no video in the channel yet. There is no video yet.